Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 02 2019

4527 1f12 390
Reposted fromkniepuder kniepuder vianikotyna nikotyna

December 01 2019

krolewnabalonowa
9869 84db 390
David Bowie floating in a boat in Bangkok, 1983 (Photo: Denis O' Regan)
Reposted fromfajnychnielubie fajnychnielubie
krolewnabalonowa
8612 b176 390
Reposted fromlllm lllm vianikotyna nikotyna

November 29 2019

krolewnabalonowa
4351 e186 390
Reposted fromkarmacoma karmacoma viamhsa mhsa

November 27 2019

krolewnabalonowa
4907 9b13 390
Reposted frompampunio pampunio vianikotyna nikotyna

November 19 2019

krolewnabalonowa
Wolni jesteśmy tylko tam, gdzie nas jeszcze nie znają.
— Limboski
Reposted fromczarnemajtki czarnemajtki viaNicTuPoMnie NicTuPoMnie

November 13 2019

3193 f873 390

November 07 2019

krolewnabalonowa
4845 10d0 390
Reposted fromEtnigos Etnigos viaszydera szydera
krolewnabalonowa

Jeżeli skrzywdziłem kogoś, w jakikolwiek sposób,
Świadomie czy nieświadomie
Z powodu mojego własnego zamętu
Proszę o wybaczenie.

Jeżeli ktokolwiek skrzywdził mnie w jakikolwiek sposób,
Świadomie czy nieświadomie
Poprzez ich własny zamęt
Wybaczam im.

I jeżeli istnieje sytuacja,
W której nie jestem jeszcze gotowy przebaczyć,
Wybaczam to sobie.

Za wszelkie momenty, kiedy krzywdzę siebie,
Negowanie siebie, wątpienie w siebie, bagatelizowanie siebie,
Osądzanie siebie lub bycie niemiłym dla siebie
Z powodu mojego własnego zamętu
Wybaczam sobie.


— Buddyjska modlitwa przebaczenia
Reposted fromkitana kitana viaGunToRun GunToRun

November 02 2019

krolewnabalonowa

Kłębiło się we mnie mnóstwo emocji, z których połączenia nic nie wynikało, tylko jakaś drętwota, brak uczuć wywołany nadmiarem uczuć.

— Hanya Yanagihara
Reposted fromaleander aleander viaszydera szydera

November 01 2019

krolewnabalonowa
5053 6f9d 390
Reposted frompiehus piehus vianikotyna nikotyna
krolewnabalonowa
1489 d670 390
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek vianikotyna nikotyna
krolewnabalonowa
0084 bdd1 390
Reposted fromSonOfOrion SonOfOrion viamagdulum magdulum

October 28 2019

krolewnabalonowa
1392 e9ee 390
Reposted fromnyaako nyaako viajethra jethra

October 22 2019

krolewnabalonowa
Czuję się, jakbym była pusta. Czekam, aż ktoś mnie nakręci. Jak zegarek. I ten chłopak, przez chwilę wydawało mi się, że on to potrafi.
— Jakub Żulczyk
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viaszydera szydera

October 21 2019

krolewnabalonowa
5953 43a2 390
Reposted fromseaweed seaweed viaszydera szydera

October 10 2019

krolewnabalonowa
0567 da1f 390
Reposted fromtfu tfu viaszydera szydera

October 08 2019

krolewnabalonowa
1487 ee21 390
Reposted fromHypothermia Hypothermia viamagdulum magdulum

October 01 2019

krolewnabalonowa
Wiem po sobie czym jest emocjonalne wypalenie. W ten sposób organizm się broni, kiedy nie jest już w stanie zmagać się z negatywnymi bodźcami. Z psychicznym bólem. Jeśli zbyt długo człowiek żyje samymi uczuciami, może się zdarzyć, że wygasną. Całkowicie. Znalazłam w internecie wyrażenie "pustynia emocjonalna". Prawdopodobnie niektórzy doznają jej przez całe życie.
— Janusz Leon Wiśniewski

September 23 2019

krolewnabalonowa
3227 0d90 390
Reposted fromRowena Rowena viaszydera szydera
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl