Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 14 2017

krolewnabalonowa
Powiedz mi, że nie muszę się bać.
Reposted fromtereseek tereseek vianieradze nieradze

October 13 2017

krolewnabalonowa

Closer (2004)
Reposted frompanimruk panimruk viacoolstorybro23 coolstorybro23
krolewnabalonowa
1190 3a09 390
Reposted fromjestemzero jestemzero viajotcce jotcce
krolewnabalonowa
7979 36d6 390
Reposted fromzie zie viaconcarne concarne

October 08 2017

krolewnabalonowa
  Wtulam się w Twoje słowa
— Amélie Nothomb
Reposted fromIriss Iriss viaszydera szydera
krolewnabalonowa
Moja mała, ja tak tęsknię za Tobą, że mi się w głowie mąci i sam snuję jakieś idiotyczne opowieści. Jeśli nie wrócę do Ciebie, to chyba umrę, a Ty wiesz, że jestem specjalistą w reżyserowaniu nieszczęścia.
— Marek Hłasko [do Agnieszki Osieckiej], "Listy"
Reposted fromonzuiver onzuiver

October 06 2017

krolewnabalonowa
Dobrze jest tęsknić, gdy tęskni się z wzajemnością.
Reposted fromte-quiero te-quiero viaAmericanlover Americanlover
1943 e689 390
Reposted frombrumous brumous viaconcarne concarne
krolewnabalonowa
Jeśli ludzi coś do siebie ciągnie, to muszą się spotkać, choćby stawiali na swojej drodze najrozmaitsze przeszkody, bombardowali się ukrytymi znaczeniami, błędnie interpretowali swoje zachowania, mijali się tam, gdzie powinni się spotkać i tak dalej.
— Katarzyna Pisarzewska – 10 x miłość
Reposted frompiepszoty piepszoty viamilsabelle milsabelle

October 04 2017

krolewnabalonowa
Moja mała Amelio, nie masz kości ze szkła, możesz bić się z życiem.
— Le fabuleux destin d'Amélie Poulain
krolewnabalonowa

nikt nie może Cię uratować, tylko

Ty sam

a wart jesteś uratowania.

niełatwo będzie zwyciężyć w Twojej wojnie

ale jeśli w ogóle coś warto wygrać

to właśnie ją.

— Bukowski.
Reposted fromataliaboo ataliaboo viaelczi elczi
5830 e5e7 390
Reposted fromdivi divi viaAJK AJK

September 28 2017

0428 2d63 390
Reposted fromSkydelan Skydelan viaoversensitive oversensitive

September 26 2017

krolewnabalonowa
8077 9e88 390
Reposted fromhagis hagis viajethra jethra
krolewnabalonowa
Pracowici ludzie są najszczęśliwsi, ponieważ nie mają czasu się nad sobą użalać.
— Kate Morton
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viajethra jethra

September 24 2017

krolewnabalonowa
6801 fe8f 390
Reposted fromkarmacoma karmacoma viajanealicejones janealicejones

September 23 2017

2674 6ffa 390
Reposted fromitslikerufus itslikerufus vianikotyna nikotyna

September 19 2017

krolewnabalonowa
0546 a240 390
Reposted fromgdziejestola gdziejestola viapesymista pesymista

September 15 2017

4180 c4eb 390
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl