Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 23 2018

krolewnabalonowa
2160 6ec0 390
Marek Koterski
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viawszystkodupa wszystkodupa

February 18 2018

krolewnabalonowa
4858 de51 390
Reposted fromMtsen Mtsen viairmelin irmelin

February 16 2018

krolewnabalonowa
2086 9e5f 390
Reposted frompulperybka pulperybka viastonerr stonerr

February 12 2018

krolewnabalonowa
Najtrudniej uwierzyć nam w słowa, które najbardziej chcielibyśmy usłyszeć..
Reposted fromZiomeczek Ziomeczek viaszydera szydera
krolewnabalonowa
8951 4ca8 390

February 11 2018

krolewnabalonowa
Reposted fromplotkara plotkara
krolewnabalonowa
4581 03d2 390
Reposted frommiejmniej miejmniej viajointskurwysyn jointskurwysyn

February 04 2018

krolewnabalonowa
Twoim celem jest koncentrowanie się na swoich zaletach, wiara we własne siły, miłość do siebie samego, nieingerowanie w sprawy innych ludzi, pokonywanie tego, z czym najtrudniej jest ci sobie poradzić. I wzięcie odpowiedzialności za siebie
— Stuart Wilde
Reposted fromxxangelxx xxangelxx viakudi kudi
krolewnabalonowa
Mamihlapinatapai (język yaghan)- uczucie, moment, spojrzenie dzielone przez dwie osoby, z których każda chce zainicjować coś, czego obydwie pragną, ale żadna nie chce być tą, która zacznie.
— ładne słowa
Reposted fromavooid avooid vialaparisienne laparisienne
krolewnabalonowa
6103 55c3 390
Reposted from777727772 777727772 viaNicTuPoMnie NicTuPoMnie
krolewnabalonowa
1025 74e1 390
Reposted fromTankistD TankistD viaGunToRun GunToRun

February 02 2018

krolewnabalonowa
4079 36f7 390
Reposted fromlostinspace lostinspace viamhsa mhsa

January 29 2018

krolewnabalonowa
Niektórzy ludzie nie są lojalni wobec ciebie, tylko wobec własnych potrzeb związanych z tobą. Wraz ze zmianą ich potrzeb, zmienia się także ich lojalność.
— jesień w sercach zawitała.
Reposted fromzenibyja zenibyja via2708 2708

January 24 2018

krolewnabalonowa
Nie, nie bój się samotności. Nie przerażaj się cichym telefonem ani brakiem kogoś na wyciągnięcie ręki. Jedyne czego powinieneś się bać to życia bez polotu. Dni bez tęsknoty. Wieczorów bez namiętności. Związku bez kochania.
— N. Belcik
Reposted fromswojszlak swojszlak viawszystkodupa wszystkodupa
krolewnabalonowa
Przypomnij sobie jakiś konkretny bolesny moment ze swojego życia, a potem przypomnij sobie, że to uczucie nie trwało wiecznie, choć obawiałaś się, że tak będzie. Pamiętaj, że życie potoczy się dalej, a czas naprawdę leczy rany.
— pogromcazelkow.soup.

January 23 2018

krolewnabalonowa
nie bój się chodzenia po morzu
nieudanego życia
wszystkiego najlepszego
dokładnej sumy niedokładnych danych
miłości nie dla ciebie
czekania na nikogo

przytul w ten czas nieludzki
swe ucho do poduszki

bo to co nas spotyka
przychodzi spoza nas

Jan Twardowski

January 14 2018

krolewnabalonowa
Jacusiu! Czy jak tam Ci było
z tego wszystkiego przybrałam trzy kilo
I przekaż kolegom serdecznie:
już się nie bawię w miłość.
— domowe melodie
Reposted fromLoOuu LoOuu

January 10 2018

krolewnabalonowa
Prawdziwe związki nie rozpadają się tak łatwo. Są jak cenny wazon, który tłucze się, a potem skleja z kawałeczków, znowu tłucze i znowu skleja, tak długo, aż kawałki przestaną do siebie pasować.
— Marilyn Manson

January 08 2018

krolewnabalonowa
Van Gogh obciął sobie ucho
dał je
prostytutce
która je wyrzuciła z
totalnym
obrzydzeniem.
Van, dziwki nie chcą
uszu
one chcą
szmalu.
pewnie dlatego byłeś
takim wielkim
malarzem: nic
nie rozumiałeś
z innych
spraw.
— Bukowski
3878 754a 390
Reposted fromLittleJack LittleJack vialilacwine lilacwine
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl