Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 19 2018

krolewnabalonowa
1633 f71a 390
Reposted byrosalie rosalie

June 02 2018

krolewnabalonowa
8887 9c92 390
Reposted fromnutt nutt viacoolkidscantdie coolkidscantdie
krolewnabalonowa

Podziw jest cenniejszy od pożądania, a w dodatku bardziej wyniosły, bardziej twórczy, pożądanie jest wyjaławiające , nie ma nic bardziej destrukcyjnego niż niespełnione pożądanie, i nic smutniejszego niż pożądanie spełnione.
— Varga, Trociny.
Reposted frommyu myu viaszydera szydera
krolewnabalonowa
2942 1848 390
Reposted fromstormymind stormymind vialaparisienne laparisienne

May 28 2018

2894 9694 390
Reposted fromitoweryou itoweryou viasoupless soupless

May 21 2018

krolewnabalonowa
Dla mnie wyznacznikiem pewnego pułapu, jakości czy klasy sztuki jest moment, w którym czytając, oglądając czy słuchając czegoś, mam dojmujące i jaskrawe uczucie, że ktoś sformułował coś, co przeżyłem albo o czym pomyślałem. Sformułował dokładnie tak samo, tylko przy pomocy lepszego zdania, piękniejszego układu plastycznego albo lepszej kompozycji dźwięków, niż ja sobie kiedykolwiek mogłem wyobrazić. Bywa, że na chwileczkę dał mi poczucie piękna czy szczęścia. Jeżeli to znajduję w literaturze, to jest to dla mnie wielka literatura, jeżeli w kinie, to jest to dla mnie wielkie kino. Kiedy czytasz wielką literaturę, to na którejś stronie znajdujesz zdanie, które – wydaje Ci się – kiedyś sama powiedziałaś albo usłyszałaś. To jest opis albo obraz, który Ciebie głęboko dotyczy, głęboko dotyka i jest Twoim obrazem. Na tym polega wielka literatura. Co chwila odnajdujesz siebie albo kogoś zupełnie innego wprawdzie, ale myślącego tak jak Ty, widzącego to, co Ty kiedyś zobaczyłaś. Na tym polega wielka literatura, na tym samym wielkie kino. 
Na chwileczkę znajdujesz tam siebie.
— Krzysztof Kieślowski
Reposted frommerkaba merkaba viajointskurwysyn jointskurwysyn
7139 7a94 390
Reposted fromsunlight sunlight viasgrialux3 sgrialux3
2599 02f3 390

issietheshark:

daisies (1966)

Reposted fromglasgowkiss glasgowkiss viaGunToRun GunToRun

May 13 2018

krolewnabalonowa
3476 3a03 390
Reposted fromkarahippie karahippie viasgrialux3 sgrialux3

May 10 2018

krolewnabalonowa
Wiesz - moja podejrzliwość, moja nieufność do ludzi jest straszna. To przekonanie, że nikt mnie nie może lubić ani cenić (...). Nie wiesz, jakie to ciężkie wietrzyć wszędzie maski, nawet u tych ludzi, którzy odnoszą się do nas z miłością. Nigdy chyba nie będę mógł naprawdę kochać - bo będę wolał zdławić w sobie sentymenty niż czuć, że miłość czyjaś do mnie jest oparta na tkliwości w stosunku do biednych i słabych istot. Czuję, że jestem właściwie zupełnie wykolejony - zgubiłem rzeczywistość - obracam się w sferze urojeń. 
— Czesław Miłosz (w liście do J. Iwaszkiewicza, 3 II 1931)
krolewnabalonowa

Trochę to dziwne, nie uważasz?
Że bliscy stają się dla siebie dalecy i trwają w tym tak dla zasady, bo przecież obojgu to doskwiera. Trochę to dziwne, że ludzie potrafią zamknąć usta mając sobie nadal wiele do powiedzenia... To bardzo dziwne znać kogoś dobrze i udawać, że się go nie zna wcale... Tylko dlatego, że nadal coś dla nas znaczy wbrew logice...

— Porypana panna M.
Reposted fromnaturalginger naturalginger viaszydera szydera

May 08 2018

krolewnabalonowa
Przyczyną tej niemocy był lęk przed odtrąceniem, przed odruchem niechęci na widok mojej osoby, przed upokarzającym poczuciem odrzucenia - że ją męczę lub drażnię, że jestem dla niej zawadą; i było to tak silne, że wolałem nic nie mieć, ale za to gwarancję, że nie poniosę klęski, niż narażać się na nią, choćbym miał odnieść zwycięstwo.
— Antoni Libera – Madame
Reposted fromnyaako nyaako viacytaty cytaty

May 06 2018

krolewnabalonowa
to, że jak Cię widzę to się cieszę
tego nie zmienię
choćbym chciał
— Bitamina
Reposted byinmybetterworldworthittryylaparisiennefantazjaBloodEvelovesweetssarenkabeznozekponurykosiarzalliwantisyousleepingsicknessohsoquietlonelypassengergumisiowelove
krolewnabalonowa
3592 83f2 390

May 05 2018

krolewnabalonowa
Reposted fromhalucynowa halucynowa viaszydera szydera

April 29 2018

krolewnabalonowa
4743 5875 390
Reposted fromkrzysk krzysk viadefinition-of-sex definition-of-sex

April 24 2018

krolewnabalonowa
4445 4713 390
Reposted fromfriends friends viajointskurwysyn jointskurwysyn

April 18 2018

krolewnabalonowa
5295 25be 390
Reposted fromkarahippie karahippie viashampain shampain
krolewnabalonowa
W klasie maturalnej zdałem sobie sprawę, że nie wiem, co chcę w życiu robić, i bardzo się tego przestraszyłem.(...) Ten moment przejścia jest naprawdę ciężki. Kolejnym ciężkim momentem jest, kiedy zdajesz sobie sprawę, że nie istnieje to przebudzenie na które czekasz, że nagle nie staniesz się dorosły, odpowiedzialny. Zdajesz sobie sprawę że wszyscy wokoło improwizują, że studia cię nie jarają, że przyszłość jest niewiadomą. 
— Taco Hemingway
Reposted fromankaottak94 ankaottak94 vialaparisienne laparisienne

April 11 2018

krolewnabalonowa
Czy układam sobie w głowie co powiem? No tak, bardzo. Właściwie na tym opieram jedną-tysięczną promila szansy, że to cokolwiek zmieni. Chociaż wiedząc, że albo się coś czuje, albo się czegoś nie czuje.
— Bitamina
Reposted fromnoicoztego noicoztego viawastedtime wastedtime
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl