Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 22 2017

8298 6ddc 390

caryled:

“Everyone you meet is fighting a battle you know nothing about. Be kind. Always.”

Reposted fromerial erial viaphilomath philomath
krolewnabalonowa
Niech świat znów usiądzie prosto i nie garbi się. 
— S. Mrożek, Tango

March 21 2017

krolewnabalonowa

Nie odezwała się ani razu. Nie znam przyczyny. Być może oboje boimy się odezwać. Być może żadne z nas nie chce usłyszeć, że druga osoba nie chce rozmawiać. A może każde z nas jest zbyt dumne i nie chce wyjść na tego, który desperacko szuka kontaktu. Może po prostu jej nie zależy? Tak to już bywa. Mija tydzień bez kontaktu, potem miesiąc i nagle przerwa robi się tak długa, że głupio jest chwycić za słuchawkę. A więc nie dzwonię.

— Marie Lu
Reposted fromatris atris viagdziejestola gdziejestola

March 19 2017

krolewnabalonowa
9897 c6b7 390
Reposted fromDaisy88 Daisy88 viajanealicejones janealicejones

March 17 2017

krolewnabalonowa
Reposted fromciarka ciarka viaunmadebeds unmadebeds

March 13 2017

krolewnabalonowa
 Jestem uprzejmy, ale nie nadskakujący, nie mam przyklejonego uśmiechu. Dla mnie ważna jest prawda, nie cierpię fałszu, dwulicowości. Jeżeli z kimś rozmawiam i staram się być szczery, to czasem jestem niewiarygodny. Wielokrotnie spotkałem się z sytuacjami, kiedy ktoś próbował mi zaszkodzić, mówiąc na mój temat różne rzeczy za moimi plecami, często interpretując moje zachowania całkowicie subiektywnie. Nie mam ani super pewności siebie, ani poczucia wyjątkowości. Jestem wrażliwy, wręcz nadwrażliwy. Cała moja postawa jest defensywna - gdybyś spotkała mnie na ulicy, miałbym nasunięty kaptur, palił papierosa i pewnie nie szukał kontaktu. Łatwo mnie zranić, chociaż ostatnio może mniej. 
— Sebastian Fabijański
Reposted fromimpulsivee impulsivee viaszydera szydera
2600 444c 390
Reposted fromhelpmeimhungry helpmeimhungry viaphilomath philomath
2321 15d2 390

March 12 2017

krolewnabalonowa
9728 5f4b 390
Reposted fromcynamone cynamone viaSurvivedGirl SurvivedGirl

March 07 2017

krolewnabalonowa

March 05 2017

krolewnabalonowa
To pocieszające, że naprawdę nic nie jest tak straszne jak się wydaje.
— życie
Reposted fromStoneColdSober StoneColdSober viasgrialux3 sgrialux3
3999 b92a 390
Reposted fromdrozdzi drozdzi viaconcarne concarne

February 26 2017

krolewnabalonowa
będę pamiętał te pocałunki
nasze usta surowe w miłości
i to jak dałaś mi 
wszystko co miałaś 
i jak ja 
ofiarowałem ci to co ze mnie 
zostało.
— Bukowski
Reposted frompaniwer paniwer

February 24 2017

krolewnabalonowa
Boimy się wszyscy i bez wyjątku.[...]
Wchodząc w miłość, boimy się, że ją stracimy, trwając w niej boimy się, że to nie to, albo że nic w życiu już nas innego nie spotka. Nie mając miłości boimy się, że nigdy jej już nie znajdziemy.
— Jakub Żet. ~ O lęku

February 21 2017

3080 7c4b 390
krolewnabalonowa
4104 3cb9 390
Reposted fromitstoolate itstoolate viasoeasy soeasy

February 19 2017

krolewnabalonowa
Reposted frommoppie moppie viasadporn sadporn

February 18 2017

krolewnabalonowa
2106 6856
Reposted fromelchupacabra elchupacabra viathauturien thauturien

February 14 2017

krolewnabalonowa
8261 4c01 390
Reposted frommslexi mslexi viasexandthecity sexandthecity
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl