Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 10 2019

krolewnabalonowa
0567 da1f 390
Reposted fromtfu tfu viaszydera szydera

October 08 2019

krolewnabalonowa
1487 ee21 390
Reposted fromHypothermia Hypothermia viamagdulum magdulum

October 01 2019

krolewnabalonowa
Wiem po sobie czym jest emocjonalne wypalenie. W ten sposób organizm się broni, kiedy nie jest już w stanie zmagać się z negatywnymi bodźcami. Z psychicznym bólem. Jeśli zbyt długo człowiek żyje samymi uczuciami, może się zdarzyć, że wygasną. Całkowicie. Znalazłam w internecie wyrażenie "pustynia emocjonalna". Prawdopodobnie niektórzy doznają jej przez całe życie.
— Janusz Leon Wiśniewski

September 23 2019

krolewnabalonowa
3227 0d90 390
Reposted fromRowena Rowena viaszydera szydera
krolewnabalonowa
Szczęścia nie poudajesz. Zdradzi Cię mgiełka tęsknoty za nim obecna na tęczówce oka. Zdradzą cię łzy, które niekontrolowanym strumieniem popłyną, gdy w filmie obraz szczęścia pokażą aktorzy. O braku szczęścia przypomną ci te samotne, ciche minuty przed zaśnięciem, gdy będziesz starała się wymodlić o szczęściu sen.
— Katarzyna Nosowska
krolewnabalonowa
1585 cc4c 390
Reposted fromnonecares nonecares viasgrialux3 sgrialux3
krolewnabalonowa
Reposted fromFlau Flau vianikotyna nikotyna
7164 c567 390

neuorder:

alex colville, pacific, 1967

Reposted fromink ink viaseleneskin seleneskin

September 15 2019

krolewnabalonowa
8461 dbd2 390
Reposted fromEtnigos Etnigos viaszydera szydera
krolewnabalonowa
Kochać się z kobietą i spać z nią to dwie namiętności nie tylko różne, ale prawie przeciwstawne. Miłość nie wyraża się w pragnieniu spółkowania (to pragnienie dotyczy przecież niezliczonej ilości kobiet), ale w pragnieniu wspólnego snu (to pragnienie dotyczy tylko jednej kobiety).
— Milan Kundera, "Nieznośna lekkość bytu"
Reposted fromirmelin irmelin viaszydera szydera
krolewnabalonowa
- Niech pan za bardzo nie żałuje wyborów dokonanych w przeszłości. (...) Proszę raczej myśleć o przyszłości. Jesteśmy zawsze zdolni do zmiany, zawsze możemy stać się lepsi.
— Cassandra Clare – Mechaniczna księżniczka
Reposted fromWhiltierna Whiltierna viaveronica-o veronica-o

September 10 2019

krolewnabalonowa
Po alkoholu sen jest krótki, urywany. Pewnie przez wyrzuty sumienia i niestrawność. Podrażnioną śluzówkę i odkładający się na potem szacunek do samego siebie.
— Tomasz Organek "Teoria Opanowywania Trwogi"

September 07 2019

krolewnabalonowa
1858 1461 390
Reposted fromhare hare viaveronica-o veronica-o

September 01 2019

krolewnabalonowa
Reposted fromshakeme shakeme viajethra jethra

August 26 2019

krolewnabalonowa
Nie konieczność, ale przypadek ma w sobie czar. Jeśli miłość ma być miłością niezapomnianą, od pierwszej chwili muszą się ku niej zlatywać przypadki jak ptaki na ramiona świętego Franciszka z Asyżu. 
— Milan Kundera, "Nieznośna lekkość bytu"
Reposted fromirmelin irmelin viasgrialux3 sgrialux3

August 18 2019

krolewnabalonowa
Myślę, że to ważne: uświadomić sobie, że możesz za czymś tęsknić i jednocześnie wcale nie chcieć tego z powrotem.
— Paulo Coelho

August 15 2019

krolewnabalonowa

August 08 2019

krolewnabalonowa
Dlaczego tak bardzo boimy się w otwarty sposób mówić o uczuciach? Nie zdradzamy co nas boli. Nawet przed tymi, których kochamy. A przecież chyba zależy nam na sobie? Zapominamy, że słowa służą nie tylko temu, by ranić. Są po to by nas do siebie jeszcze bardziej zbliżać. By pomóc rozwiązać konflikty i nieporozumienia. Często zasypiamy  przytuleni do niedopowiedzeń. Nie dbamy o to, by rozplątać negatywne emocje. Brak czasu, brak ochoty, brak zrozumienia. Czy to ma sens? Żadnego.
— M. Witkiewicz "Po prostu bądź"
Reposted fromshowmeheaven showmeheaven viaveronica-o veronica-o

August 05 2019

krolewnabalonowa
3097 c7b3 390
Reposted fromEtnigos Etnigos viaveronica-o veronica-o

July 28 2019

krolewnabalonowa
5701 1320 390
Reposted fromEtnigos Etnigos viaveronica-o veronica-o
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl