Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 20 2019

krolewnabalonowa
Zawsze czułam, że coś jest ze mną nie tak, a teraz już wiem. Jestem wadliwym egzemplarzem.
— Robyn Schneider, Dzień ostatnich szans
Reposted fromninja-leniwiec ninja-leniwiec viaszydera szydera

May 15 2019

krolewnabalonowa
0060 3e2e 390
Reposted fromrisky risky viaszydera szydera

May 11 2019

krolewnabalonowa
Przestań mnie wprowadzać w emocjonalny błąd
— M
Reposted bynocciolatapolciakpozakontrolaadlerek12guerrierazimnydziennawakenniebieskieoczycoookiemonsteeercoookiemonsteeerniedonaprawieniaguerrieranotperfectgirlcoookiemonsteeercontigoadlerek12

May 10 2019

krolewnabalonowa
8888 9850 390
Reposted frommiststueck miststueck viasgrialux3 sgrialux3
krolewnabalonowa
usiadłam
naprzeciw siebie

i mówię

jak pięknie
uwodzisz nicość

nie marnuj się
w tym talencie
— Ewelina Kosik
Reposted fromuwodzenicosc uwodzenicosc viaseleneskin seleneskin
krolewnabalonowa
Mam do ciebie ogromną słabość, ale muszę ją całą ukryć.  Muszę tę słabość gdzieś schować w sobie, by się nie wygłupić.
— Adam
Reposted fromjustjustjust justjustjust viaseleneskin seleneskin
krolewnabalonowa
0869 4476 390
Reposted fromfilology filology viaszydera szydera

April 28 2019

krolewnabalonowa
Żeby nam się udało. Żebyśmy byli siebie pewni. I żeby nie było żadnych podejrzeń. I żebyśmy mówili sobie wszystko. 
— Magda M.
Reposted fromtroubles troubles viapolciak polciak

April 24 2019

krolewnabalonowa
9850 b55f 390
Reposted fromdippi dippi viajethra jethra

March 26 2019

krolewnabalonowa
Gdziekolwiek się ruszę — to samo uczucie nieprzynależności, bezużytecznej gry. Udaję zainteresowanie czymś, co mnie zupełnie nie obchodzi, kręcę się tu i tam, ale nigdy nie jestem "w środku", w żadnym określonym miejscu. To, co mnie przyciąga, znajduje się gdzieś indziej, czym zaś owo "gdzie indziej" jest — nie wiem.
— Emil Cioran, O niedogodności narodzin.
Reposted frommhsa mhsa viatwice twice

March 24 2019

2500 c358 390
krolewnabalonowa
5823 fc0b 390
Reposted fromartlover artlover viareactivityparty reactivityparty

March 22 2019

krolewnabalonowa
5240 d23e 390
Reposted fromshakeme shakeme viaszydera szydera

March 09 2019

krolewnabalonowa
0325 4e6e 390
Reposted frommothsdevourer mothsdevourer viasgrialux3 sgrialux3
krolewnabalonowa
Szczerość to drogi dar. Nie oczekuj jej od tanich ludzi.
— Warren Buffett
Reposted fromnezavisan nezavisan viasgrialux3 sgrialux3

March 07 2019

krolewnabalonowa
8508 69cb 390
Reposted frombehcio behcio viaseleneskin seleneskin

February 28 2019

krolewnabalonowa
Powiedz mi,
O co Ci w ogóle chodzi.
Powiedz mi,
Po co Ci te kombinacje.
Nie musimy się katować
Nienormalną sytuacją.

Nauczymy się kochać.
Przestaniemy się bać.
Życie stanie się muzyką.
Stanie się
To, co ma się stać
— Hey
Reposted frombeinthe beinthe viasgrialux3 sgrialux3

February 22 2019

krolewnabalonowa
Nie chcesz mówić. Zawsze mówiłaś mało, a ja dużo, ale zawsze wolałem cie słuchać niż sam mówić.
— H.
Reposted byschulz23tysiace-myslispokodama

February 17 2019

krolewnabalonowa
8914 c113 390
Reposted from4777727772 4777727772 vianadelle nadelle
krolewnabalonowa

Czasu dłońmi nie zatrzymasz. Ludzi, którzy nie chcą być w twoim życiu, też nie. Dłońmi nie dasz rady. Groźbami staniesz się śmieszny. Prośbą naiwny. Tylko właściwy człowiek będzie chciał zostać przy tobie, kiedy nie zrobisz nic. Nie będziesz walczył, nie będziesz błagał, nie będziesz straszył. Czasem milczenie mówi nam najwięcej i najgłośniej. Milczenie to złoto. Pokazuje naszą wartość w oczach innych.

— "Look Beautifully"
Reposted fromnatelle natelle viamhsa mhsa
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl