Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 23 2017

9243 77e9 390
Reposted fromkimik kimik viababyface babyface
krolewnabalonowa
1094 603b 390
Reposted fromvandalize vandalize viaconcarne concarne
krolewnabalonowa

Białe przepaście

Marcin Świetlicki

Białe przepaście 
Gdybyś coś 
naprawdę kochał 
lub był przywiązany 
- naprawdę: nie byłoby ich 

Ręce i stopy są pełne spadania 
- co trzyma mnie za język?

April 20 2017

krolewnabalonowa
Ze smutkiem trzeba tak walczyć, jak z chorobą. Nie dopuścić, żeby się stała chronicznym stanem, nałogiem myśli i uczuć. Trzeba mu przeciwstawić cele i dążenia, które pozostały żywe, trzeba przeciwstawić obowiązek względem ludzi- ludzi bliskich i Tobie oddanych. Rozumiesz?... Jest w Tobie więcej sił, niż Ci się teraz zdaje.
— Stanisław Witkiewicz
Reposted fromkawainka kawainka viadoubleespresso doubleespresso

April 17 2017

krolewnabalonowa
Chwilami zazdroszczę im takiego codziennego, nudnego szczęścia, tylko z tego powodu, że są razem i patrzą na rośliny. Ja nigdy nikomu nie umiałam dać spokoju. Sobie też. 
— Osiecka do Przybory
Reposted frommodliszka modliszka viaxer xer
krolewnabalonowa
1617 5930 390
Reposted fromkokkosowa kokkosowa viasexandthecity sexandthecity
3832 03da 390
Reposted fromkattrina kattrina viasexandthecity sexandthecity

April 16 2017

9921 82ee 390
Reposted fromkneadedbutter kneadedbutter
0163 c6fc 390
Reposted fromLittleJack LittleJack viabrzask brzask

April 14 2017

krolewnabalonowa
2163 4c53 390
Reposted fromnebthat nebthat viainsanedreamer insanedreamer
krolewnabalonowa
Im dłużej o kimś myślisz, tym bardziej jest zmyślony.
— Miłość 2.0

April 10 2017

2043 12a5 390

photosofthehistoryandwithhstory:

Frank Sinatra falls off his chair howling at a joke told by Joe E. Lewis, Miami, 1965

April 09 2017

krolewnabalonowa
Co się dzieje w drugim człowieku, kiedy patrzy na ciebie, i ty patrzysz mu w oczy, i nie ma między wami słów? Co się dzieje na tamtym brzegu, na który twoje spojrzenie nigdy nie zdoła cię przenieść?
— Janusz Domagalik – Zielone kasztany
Reposted fromnyaako nyaako viaszydera szydera

April 04 2017

8436 62e3 390
Reposted fromnikotyna nikotyna
krolewnabalonowa
W ostatecznym rozrachunku jestem osobą, która potrafi wyrządzić zło. Nigdy świadomie nie próbowałem nikogo skrzywdzić, lecz mimo dobrych intencji, w potrzebie potrafiłem być do cna egocentryczny, wręcz okrutny. Byłem kimś, kto potrafi, uciekając się do wiarygodnej wymówki, zadać osobie, na której mu zależało, ranę nie do zagojenia.
— Haruki Murakami
Reposted fromkassiarzyna kassiarzyna viagdziejestola gdziejestola

April 02 2017

krolewnabalonowa
Temu kto Cię nie szuka, nie zależy na Tobie. Ten kto za Tobą nie tęskni, nie kocha Cię. Przeznaczenie decyduje o tym kto pojawia się w twoim życiu, ale Ty decydujesz kto w nim zostaje. Prawda boli tylko raz. Kłamstwo za każdym razem kiedy je wspominamy. Są trzy rzeczy, które przemijają i nie wracają: słowa, czas i szanse. Dlatego też ceń tego kto cię ceni i nie przywiązuj dużej wagi do tych, którzy traktują cię tylko jako jedną z opcji.
Reposted fromVerdeLemon VerdeLemon viasnare snare

March 30 2017

krolewnabalonowa
Plan jest taki, by zapominać o tobie odrobinę częściej niż sobie przypominać.
— Ochocki
3276 f46c 390

starxgoddess:

Secret of the Serpent by Robert Gibson Jones, 1948

Reposted fromhelpmeimhungry helpmeimhungry

March 28 2017

krolewnabalonowa
Nie wiedziałem że nie odpisałem; ja tak już mam chyba całe życie, nie wiedziałem że nie odpisałem, że nie pocałowałem, że nie zobaczyłem, rozumiesz te nie czynności, czynności niedokonane, życia nieprzeżyte; tak żyć, to jest: tę negację opisywać, to jest: nie to, co było faktycznie a to, co nie było w żadnym wypadku(to jest: w jedynym, tak)...? To ciekawa strona tego, czego się nie robi.
— Ochocki, Vithren, "Cytryna o imieniu"
Reposted fromvith vith viagdziejestola gdziejestola
krolewnabalonowa
7411 3180 390
Reposted from15kwietnia 15kwietnia viasoupless soupless
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl