Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 19 2018

5335 d7a9 390
Reposted fromLittleJack LittleJack vialaparisienne laparisienne

July 14 2018

krolewnabalonowa
8861 956c 390
Reposted fromkarahippie karahippie vialaparisienne laparisienne
krolewnabalonowa
9836 d565 390

Tokyo, 1996

Harry Gruyaert

krolewnabalonowa
Znacie takich ludzi, z którymi nie widzieliście się całe wieki, a kiedy znowu się spotykacie, czujecie, jakbyście się w ogóle nie rozstawali? Trzymajcie się ich.
— Brittainy C. Cherry
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viapensieve pensieve

July 06 2018

jest we mnie
kałuża w której
w dzieciństwie
zatonęła mi cała flota papierowych statków
które już nigdy nie zmartwychwstaną.
— Jarosław Borszewicz (via alwaystakecontrol)
6465 9c02 390
Reposted fromcroiea croiea viastonerr stonerr

June 29 2018

1504 7c46 390
Reposted fromtheolicious theolicious viaunmadebeds unmadebeds
3873 83d4 390
Reposted frombrumous brumous viaunmadebeds unmadebeds
krolewnabalonowa
Woleli nam wbijać do głowy, ile jest x do π, zamiast pomagać lepiej zrozumieć siebie i innych.
— Jay Asher - "13 powodów"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaGunToRun GunToRun
krolewnabalonowa
1773 2349 390
Reposted fromxawery xawery vialaparisienne laparisienne

June 20 2018

krolewnabalonowa
5644 41a5 390
Reposted fromnutt nutt viaphilomath philomath

June 19 2018

krolewnabalonowa
1633 f71a 390
Reposted byrosalie rosalie

June 02 2018

krolewnabalonowa
8887 9c92 390
Reposted fromnutt nutt viacoolkidscantdie coolkidscantdie
krolewnabalonowa

Podziw jest cenniejszy od pożądania, a w dodatku bardziej wyniosły, bardziej twórczy, pożądanie jest wyjaławiające , nie ma nic bardziej destrukcyjnego niż niespełnione pożądanie, i nic smutniejszego niż pożądanie spełnione.
— Varga, Trociny.
Reposted frommyu myu viaszydera szydera

May 28 2018

2894 9694 390
Reposted fromitoweryou itoweryou viasoupless soupless

May 21 2018

krolewnabalonowa
Dla mnie wyznacznikiem pewnego pułapu, jakości czy klasy sztuki jest moment, w którym czytając, oglądając czy słuchając czegoś, mam dojmujące i jaskrawe uczucie, że ktoś sformułował coś, co przeżyłem albo o czym pomyślałem. Sformułował dokładnie tak samo, tylko przy pomocy lepszego zdania, piękniejszego układu plastycznego albo lepszej kompozycji dźwięków, niż ja sobie kiedykolwiek mogłem wyobrazić. Bywa, że na chwileczkę dał mi poczucie piękna czy szczęścia. Jeżeli to znajduję w literaturze, to jest to dla mnie wielka literatura, jeżeli w kinie, to jest to dla mnie wielkie kino. Kiedy czytasz wielką literaturę, to na którejś stronie znajdujesz zdanie, które – wydaje Ci się – kiedyś sama powiedziałaś albo usłyszałaś. To jest opis albo obraz, który Ciebie głęboko dotyczy, głęboko dotyka i jest Twoim obrazem. Na tym polega wielka literatura. Co chwila odnajdujesz siebie albo kogoś zupełnie innego wprawdzie, ale myślącego tak jak Ty, widzącego to, co Ty kiedyś zobaczyłaś. Na tym polega wielka literatura, na tym samym wielkie kino. 
Na chwileczkę znajdujesz tam siebie.
— Krzysztof Kieślowski
Reposted frommerkaba merkaba viajointskurwysyn jointskurwysyn
7139 7a94 390
Reposted fromsunlight sunlight viasgrialux3 sgrialux3
2599 02f3 390

issietheshark:

daisies (1966)

Reposted fromglasgowkiss glasgowkiss viaGunToRun GunToRun

May 13 2018

krolewnabalonowa
3476 3a03 390
Reposted fromkarahippie karahippie viasgrialux3 sgrialux3

May 10 2018

krolewnabalonowa
Wiesz - moja podejrzliwość, moja nieufność do ludzi jest straszna. To przekonanie, że nikt mnie nie może lubić ani cenić (...). Nie wiesz, jakie to ciężkie wietrzyć wszędzie maski, nawet u tych ludzi, którzy odnoszą się do nas z miłością. Nigdy chyba nie będę mógł naprawdę kochać - bo będę wolał zdławić w sobie sentymenty niż czuć, że miłość czyjaś do mnie jest oparta na tkliwości w stosunku do biednych i słabych istot. Czuję, że jestem właściwie zupełnie wykolejony - zgubiłem rzeczywistość - obracam się w sferze urojeń. 
— Czesław Miłosz (w liście do J. Iwaszkiewicza, 3 II 1931)
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl