Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 22 2017

2688 3d8c 390
Reposted fromgh0re gh0re viasomebunny somebunny
krolewnabalonowa

"W partnerze seksualnym najbardziej cenię miłość."

Agnieszka Osiecka

Reposted fromUndomiel Undomiel viasomebunny somebunny

May 20 2017

krolewnabalonowa
Ja nie boję się kobiet. Ja boję się Ciebie. Ja boję się tych sekund.
— Jakub Żulczyk "Zrób mi jakąś krzywdę"
Reposted fromnezavisan nezavisan viawonderwall wonderwall

May 18 2017

krolewnabalonowa
Nie cierpię ludzi i miejsc bez wad. Myślę, że prawdziwie doskonała istota byłaby strasznie niezajmująca.
— Lucy Maud Montgomery, "Ania z Avonlea"
Reposted fromcudoku cudoku viacytaty cytaty
krolewnabalonowa
8367 713a 390
Reposted fromjestemzero jestemzero

May 16 2017

krolewnabalonowa
9781 1213 390
Reposted fromvaka vaka viajointskurwysyn jointskurwysyn

May 15 2017

krolewnabalonowa
Bałem się pogryzienia przez chorą na wściekliznę rzeczywistość.
— Jakub Żulczyk

May 13 2017

krolewnabalonowa
Na ile można poznać drugiego człowieka? Na tyle ile on sam pozwala
— 22.03.81 "Pamiętnik narkomanki" Barbara Rosiek

May 12 2017

krolewnabalonowa
Napiszemy sobie zaraz tu swój własny film. Nie chcę dusić się w oparach ich bezbarwnych dni.
Reposted fromorchis orchis viazoi zoi

May 09 2017

2038 0002 390
Reposted fromderzw3rg derzw3rg viaprzeniesienie przeniesienie

May 05 2017

8773 e4eb 390

andantegrazioso:

Ambassade d’Italie en France | y.stepanok

Reposted fromLittleJack LittleJack

oamisoa:

I love it when people tell me about me because I have no idea who I am

Reposted fromhelpmeimhungry helpmeimhungry viaszydera szydera

May 03 2017

2967 802a 390
Reposted fromfagshionista fagshionista viacorazmniej corazmniej
4809 68e7 390
Reposted fromitoweryou itoweryou

April 27 2017

krolewnabalonowa
Jeden ze stale popełnianych przeze mnie błędów polega na tym, że zawsze chcę, aby wszystko było w porządku. Już, teraz, natychmiast. Gdy coś się psuje, chcę to zaraz naprawić. Odrzucam myśl, że naprawa to długi, czasochłonny proces. Wykonuję desperackie i gwałtowne ruchy. W efekcie to, co jest uszkodzone, staje się rozpieprzone do końca.
— Jakub Żulczyk
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viasgrialux3 sgrialux3

April 23 2017

9243 77e9 390
Reposted fromkimik kimik viababyface babyface
krolewnabalonowa
1094 603b 390
Reposted fromfmcg4545 fmcg4545 viaconcarne concarne
krolewnabalonowa

Białe przepaście

Marcin Świetlicki

Białe przepaście 
Gdybyś coś 
naprawdę kochał 
lub był przywiązany 
- naprawdę: nie byłoby ich 

Ręce i stopy są pełne spadania 
- co trzyma mnie za język?

April 20 2017

krolewnabalonowa
Ze smutkiem trzeba tak walczyć, jak z chorobą. Nie dopuścić, żeby się stała chronicznym stanem, nałogiem myśli i uczuć. Trzeba mu przeciwstawić cele i dążenia, które pozostały żywe, trzeba przeciwstawić obowiązek względem ludzi- ludzi bliskich i Tobie oddanych. Rozumiesz?... Jest w Tobie więcej sił, niż Ci się teraz zdaje.
— Stanisław Witkiewicz
Reposted fromkawainka kawainka viadoubleespresso doubleespresso
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl