Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 16 2017

6171 90d9 390
Reposted fromrandommanrunning randommanrunning viafelicka felicka
krolewnabalonowa
Kiedy ktoś ci mówi, że nie chce już od ciebie niczego, to znaczy, że wcześniej chciał wszystkiego.
— Bezimienna

July 14 2017

krolewnabalonowa
Który to już raz? Który to już tydzień? Który kryzys? Który to już definitywny koniec?
— Łona i Webber "Ostatnia prosta"

July 12 2017

9349 54e7 390
Reposted fromOhsostarryeyed Ohsostarryeyed viashampain shampain
8041 c5a8 390

atomic-chronoscaph:

1970s - photos by Stephen Shore

Reposted fromLittleJack LittleJack viaAmericanlover Americanlover
krolewnabalonowa
Ja potrzebuję kogoś, kto się dla mnie poświęci.
Kogoś, kto naprawdę będzie miał siłę i ochotę, żeby wziąć mnie za pysk, nakarmić mnie, cicho, bez pasji, bezgłośnie; bezproblemowo, bez szumów i bez sprzężeń dla mnie żyć.
Może ona byłaby ze mną szczęśliwa. Może kiedyś. Ale chyba nie warto tego sprawdzać moim kosztem.
— Zrób mi jakąś krzywdę
Reposted fromlugola lugola viadoubleespresso doubleespresso

July 10 2017

krolewnabalonowa
Umiemy się tylko kłócić albo kochać, ale nie umiemy się różnić pięknie i mocno.
— Cyprian Kamil Norwid
Reposted fromxnothumanalall xnothumanalall viaciarka ciarka

July 06 2017

krolewnabalonowa
(…) Trzeba odróżniać. Dobro od zła. Prawdę od kłamstwa. Złudzenia od rzeczywistości. Miłość od atrapy. Syf od porządku. Pocałunek od przelizania. Deszcz od plucia. Twarz od mordy.
— Kaja Kowalewska
Reposted fromlakonika lakonika viasgrialux3 sgrialux3
9072 245a 390
Reposted fromsickmuse sickmuse viaconcarne concarne
krolewnabalonowa
[...] kobiety są zawsze szczere, nawet w fałszu, bo zawsze są posłuszne jakiemuś naturalnemu uczuciu.
— Honoré de Balzac – Ojciec Goriot
Reposted frompuella13 puella13 viasomebunny somebunny

July 03 2017

krolewnabalonowa
Uważaj na ludzi,których miejsce jest w przeszłości. Nie wpuszczaj ich z powrotem do swojego życia.
— H.Coben "Tęsknię za tobą"
Reposted fromhappy25 happy25 viagwiazdeczka gwiazdeczka

July 02 2017

krolewnabalonowa
4247 1294 390
Nowy Świetlicki, Jeden.

June 29 2017

krolewnabalonowa
7857 dd76 390
Reposted fromjethra jethra viapannakies pannakies
krolewnabalonowa

June 25 2017

krolewnabalonowa
Powiedz co by się musiało stać żebyś patrzyła na mnie jak kiedyś
— Malik
Reposted bymoglismywszystkotegoniemakato3kniskowopurpurowa-perspektywadraguklaudialucjapozakontrolalabellavitazwyklajakzawsze2708ordinarylovelove-in-vainikropkaniskowomalchanceuxgregorczykmundressmejustfeelforgoodandforbadaurinkopozakontrolajustlikeyouimaginedairyfairythelittleprincecompletelydifferentmilsabellewassupbruh

June 22 2017

krolewnabalonowa

June 20 2017

krolewnabalonowa
Wpajałem jej: mierz wysoko. Strzeliła mi w łeb.
— Stanisław Jerzy Lec "Mysli nieuczesane"
Reposted fromcytatytacyta cytatytacyta viawildberry wildberry
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl