Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 12 2017

krolewnabalonowa
Spałam, ale tak naprawdę to nie był sen, tylko podziurawiony pobudkami letarg; co kilka minut wybudzała mnie transmisja z jawy, komunikat przypominający o tym, że tym razem koszmar nie jest snem.
— Żulczyk
Reposted fromchained chained viajointskurwysyn jointskurwysyn
krolewnabalonowa
3556 0ccf 390
krolewnabalonowa
4038 e0bb 390
- It scares me.

August 11 2017

krolewnabalonowa
8146 2286 390
Reposted fromgdziejestola gdziejestola viapimpmyheart pimpmyheart

August 10 2017

krolewnabalonowa
Też chciałbym, aby przydarzyło mi się w życiu coś innego niż ja sam.
— Jakub Żulczyk
Reposted fromaletodelio aletodelio viaNoemiJustine NoemiJustine

August 08 2017

krolewnabalonowa
Będzie mi brakowało tego, że Ciebie kocham. Będzie mi brakowało samotnych oczekiwań na Twoje przyjście. Będzie mi brakowało radości naszych spotkań i bólu naszych rozstań. A po pewnym czasie będzie mi brakowało tego, że już nie brakuje mi Ciebie.
— Peter Alexander McWilliams - ' Jak przeżyć utratę miłości '
Reposted fromwetryagain wetryagain viajdeg jdeg
krolewnabalonowa
  I teraz nie wiem co było prawdziwe.
— Czesław Miłosz
Reposted fromIriss Iriss viajdeg jdeg
krolewnabalonowa
9429 d65c 390
Reposted fromduvet duvet viaklvg klvg

August 07 2017

8568 fe54 390

theniftyfifties:

Boys with flowers in their hair, Rhode Island, 1957

August 04 2017

krolewnabalonowa
Moje serce nie zawiodło. To ktoś zawiódł moje serce.
— Jess Rothenberg “Po tamtej stronie ciebie i mnie”
9144 2f84 390
Reposted fromLittleJack LittleJack viaHypothermia Hypothermia
krolewnabalonowa
1814 a5ec 390
wciąż nie wiadomo 
Reposted fromUbik Ubik viaszydera szydera
krolewnabalonowa
Lepiej wiecznie szukać
Niż choć raz przed sobą skłamać
Że znalazłem
Że już mam
Że wystarcza
— happysad "Tańczmy"
Reposted fromxalchemic xalchemic viaszydera szydera

July 28 2017

krolewnabalonowa
Przyczyną tej niemocy był lęk przed odtrąceniem, przed odruchem niechęci na widok mojej osoby, przed upokarzającym poczuciem odrzucenia - że ją męczę lub drażnię, że jestem dla niej zawadą; i było to tak silne, że wolałem nic nie mieć, ale za to gwarancję, że nie poniosę klęski, niż narażać się na nią, choćbym miał odnieść zwycięstwo.
— Antoni Libera – Madame
Reposted fromnyaako nyaako viadziewczynaszamana dziewczynaszamana

July 27 2017

krolewnabalonowa
Czuję się prawie jak człowiek.
— James Frey
Reposted frominpassing inpassing vialilacwine lilacwine

July 24 2017

krolewnabalonowa
– Nie wiem, czy tam dokąd pojedziemy znajdę pracę. Jestem leniwy. Szybko się zniechęcam.
– Nie szkodzi.
– Chyba jestem pijakiem. Będę pił codziennie i będę się z tego cieszył.
– Skoro to lubisz.
– Nie potrafię okazywać uczuć. Rzadko kupuję dziewczynkom kwiaty. Właściwie wcale.
– Dobrze.
– Potrafię ranić ludzi. Najbardziej tych, na których mi zależy.
– Jestem cierpliwa.
— "Sara"
Reposted fromohwow ohwow viacytaty cytaty

July 21 2017

krolewnabalonowa
9738 16bc 390
Reposted fromelvisero elvisero viaconcarne concarne
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl