Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 17 2017

krolewnabalonowa
krolewnabalonowa
9513 eaa1 390

December 03 2017

krolewnabalonowa
Dlaczego nie mogłem być zwyczajnym gościem, który ogląda mecz baseballowy? I przejmuje się tylko tym, jaki będzie wynik? Dlaczego nie mogłem być kucharzem i z takim skupieniem smażyć jajecznicy, jakby nie obchodziło mnie nic więcej na świecie? Dlaczego nie mogłem być muchą wędrującą z zainteresowaniem po czyimś nadgarstku? Dlaczego nie mogłem być kogutem dziobiącym w kurniku ziarno? Dlaczego musiałem być tu?
— Charles Bukowski
Reposted fromLittleJack LittleJack viahighpriestess highpriestess
krolewnabalonowa
6855 61e5 390
Reposted fromInsomniaNervosa InsomniaNervosa viaIMS IMS

November 29 2017

krolewnabalonowa
Serca są jak umowy. Ludzie je łamią, a później idą sobie dalej. A dalej to już mijają się jak nieznajomi, mimo, że wcześniej kochali się ponoć na zawsze.
— Piotr C.
Reposted fromcorvax corvax viaszydera szydera

November 26 2017

krolewnabalonowa
4038 da8b 390
Reposted fromczinok czinok viaconcarne concarne
krolewnabalonowa
Muszę porozmawiać z kimś, kto mówi prawdę.
— Jonathan Franzen "Korekty"
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze viamhsa mhsa

November 25 2017

krolewnabalonowa
2542 dd23 390
jestem zmęczona. nie rań mnie, proszę.
Reposted fromNoemiJustine NoemiJustine viaklvg klvg

November 24 2017

krolewnabalonowa
7026 252c 390
Reposted fromfrieda9293 frieda9293 viaGunToRun GunToRun
krolewnabalonowa
0204 d7cc 390
Reposted byjanealicejonesstellina43favouriteworstnightmareBrainyczoocitiesofnightodindaughterblithelyzupson

November 18 2017

krolewnabalonowa
Mówiłaś mi zawsze: "Jesteś całym moim światem" gdy ja nie mogłem znieść myśli że cię tracę.
I wiem że cokolwiek się stanie, gdzie tylko będziesz, to ja bez względu na wszystko też tam będę.
— Myslovitz
Reposted fromakord akord viaGunToRun GunToRun

November 15 2017

5541 a887 390
Reposted fromtwice twice viabylejaka bylejaka

November 14 2017

2416 77de 390

electricpersona:

Hawkins Middle School - Snow Ball 1984

November 13 2017

0133 2fb3 390

dialnfornoir:

Notorious (1946)

Reposted fromUnderOrion UnderOrion viaWlodara Wlodara
krolewnabalonowa
Bez względu na wszystko ja się już nie odkocham.
— Barbara O'Neal

November 10 2017

5657 00e8 390
Reposted fromdrunkenshowers drunkenshowers viaszydera szydera
krolewnabalonowa
1786 c4bc 390
Reposted fromtfu tfu viafutureiscoming futureiscoming
6726 0d7e 390

ellacalm:

“Everything changes, but this still hasn’t. Not for me. It hasn’t lessened’’

- Last Night (2010)

November 03 2017

krolewnabalonowa
Koło kobiety leży jej mężczyzna.
Kobieta boi się,
że on ją znowu zabije.

- Czy mnie już więcej nie zabijesz? -
pyta kobieta.
- Nie zabiję - mówi mężczyzna.

Ale ona boi się,
że on ją znowu zabije.

Więc podbiega do okna i skacze na bruk.
I już jest ocalona
leżąc na bruku.
Już on jej więcej nie zabije.
— Anna Świrszczyńska
Reposted fromherside herside

November 01 2017

5325 6d72 390
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl