Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 28 2020

krolewnabalonowa
Wyjazd jest lekarstwem. A jeśli nawet to tylko placebo, to czy placebo musi być czymś gorszym niż lekarstwo prawdziwe, skoro działa tak samo? Wyjazd jest sposobem na odmianę. A odmiana to świeże powietrze, które chce się wciągać w płuca bez opamiętania. Albo narkotyk, po którym świat nabiera nowego, lepszego kształtu. I czy to ważne, że ten kształt jest urojony?
— Mirosław Gabryś: Islandzkie zabawy
Reposted fromrysiekpotrafi rysiekpotrafi viasgrialux3 sgrialux3

May 10 2020

krolewnabalonowa
5674 52c0 390
Reposted fromtotal1ty total1ty viaheartshapedbox heartshapedbox
Sponsored post
feedback2020-admin

May 01 2020

krolewnabalonowa

"Kiedy ostatnio udało ci się przeczytać w skupieniu od początku do końca dłuższy tekst klasyka? Kiedy samodzielnie przeprowadziłeś bardziej skomplikowane wnioskowanie? Wypowiedziałeś sąd w zdaniach pełnych i płynnych? Kiedy? Czytacie z doskoku. Wnioskujecie przez sąsiedztwo obrazów, sąsiedztwo emocji.Decydujecie, wróżąc z gestaltu. Wasze myśli są jak serie z kałasznikowa, mowa jak wodospad tagów, życie jak slideshow. Budzisz się – i w tym momencie świat rozszarpuje cię na strzępy."

- Jacek Dukaj "Linia oporu"

Reposted fromhrafn hrafn viasgrialux3 sgrialux3

April 21 2020

krolewnabalonowa
5447 1a38 390

April 08 2020

krolewnabalonowa
Trzeba umieć nabrać takiego wewnętrznego spokoju. Rozglądanie się i patrzenie na innych nie ma sensu, bo wtedy przychodzi właśnie stres, że ktoś już coś ma, a ja jeszcze nie. Wtedy popełnia się najwięcej błędów.
— wykładowca ASP
Reposted fromroxanne roxanne viasgrialux3 sgrialux3

March 29 2020

krolewnabalonowa
8020 4187 390
krolewnabalonowa

- Dlaczego chce pan wrócić do Polski?
- Bo zostawiłem szczoteczkę do zębów u Agnieszki Osieckiej.

— Marek Hłasko
Reposted frompesy pesy viacorazmniej corazmniej

March 17 2020

krolewnabalonowa
7187 b84a 390
Reposted fromzupabananowa zupabananowa viamagdulum magdulum

March 11 2020

krolewnabalonowa

March 07 2020

krolewnabalonowa
3454 6ec5 390
krolewnabalonowa
Grzeczność jest zawsze cechą ludzi inteligentnych. Tylko idiota jest brutalny i ordynarny.
— Sven Hassel
Reposted fromwerterowska werterowska viaGunToRun GunToRun

February 09 2020

krolewnabalonowa
3476 6479 390
Reposted fromhrafn hrafn viaheartshapedbox heartshapedbox

February 05 2020

krolewnabalonowa
0577 f7fd 390
Reposted fromtfu tfu viamagdulum magdulum

January 15 2020

krolewnabalonowa
Mimo to, odkrywanie przed kimś blizn jest niemal równie obnażające, co nagość. Może nawet bardziej.
— Whitney Barbetti - "Dziesięć poniżej zera"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viasgrialux3 sgrialux3
krolewnabalonowa
2955 1b6c 390
Reposted fromrurky rurky viaGunToRun GunToRun

January 13 2020

krolewnabalonowa
1429 98f2 390
Reposted frommiischa miischa viaodyssey odyssey
krolewnabalonowa
Człowiek sam jest ślepy. Musi mieć wokół siebie lustra albo inne oczy. Kocha – to znaczy przygląda się sobie.
— Zbigniew Herbert
Reposted frommhsa mhsa viaOnly2you Only2you

January 03 2020

krolewnabalonowa
7042 ac2c 390
Reposted fromnulaine nulaine viasoupless soupless

December 25 2019

krolewnabalonowa
5742 c72f 390
Reposted fromgubert gubert viaMtsen Mtsen

December 23 2019

krolewnabalonowa
0226 4dd1 390
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...