Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 01 2019

krolewnabalonowa
5053 6f9d 390
Reposted frompiehus piehus vianikotyna nikotyna
krolewnabalonowa
1489 d670 390
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek vianikotyna nikotyna
krolewnabalonowa
0084 bdd1 390
Reposted fromSonOfOrion SonOfOrion viamagdulum magdulum

October 28 2019

krolewnabalonowa
1392 e9ee 390
Reposted fromnyaako nyaako viajethra jethra

October 22 2019

krolewnabalonowa
Czuję się, jakbym była pusta. Czekam, aż ktoś mnie nakręci. Jak zegarek. I ten chłopak, przez chwilę wydawało mi się, że on to potrafi.
— Jakub Żulczyk
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viaszydera szydera

October 21 2019

krolewnabalonowa
5953 43a2 390
Reposted fromseaweed seaweed viaszydera szydera

October 10 2019

krolewnabalonowa
0567 da1f 390
Reposted fromtfu tfu viaszydera szydera

October 08 2019

krolewnabalonowa
1487 ee21 390
Reposted fromHypothermia Hypothermia viamagdulum magdulum

October 01 2019

krolewnabalonowa
Wiem po sobie czym jest emocjonalne wypalenie. W ten sposób organizm się broni, kiedy nie jest już w stanie zmagać się z negatywnymi bodźcami. Z psychicznym bólem. Jeśli zbyt długo człowiek żyje samymi uczuciami, może się zdarzyć, że wygasną. Całkowicie. Znalazłam w internecie wyrażenie "pustynia emocjonalna". Prawdopodobnie niektórzy doznają jej przez całe życie.
— Janusz Leon Wiśniewski

September 23 2019

krolewnabalonowa
3227 0d90 390
Reposted fromRowena Rowena viaszydera szydera
krolewnabalonowa
Szczęścia nie poudajesz. Zdradzi Cię mgiełka tęsknoty za nim obecna na tęczówce oka. Zdradzą cię łzy, które niekontrolowanym strumieniem popłyną, gdy w filmie obraz szczęścia pokażą aktorzy. O braku szczęścia przypomną ci te samotne, ciche minuty przed zaśnięciem, gdy będziesz starała się wymodlić o szczęściu sen.
— Katarzyna Nosowska
krolewnabalonowa
1585 cc4c 390
Reposted fromnonecares nonecares viasgrialux3 sgrialux3
krolewnabalonowa
Reposted fromFlau Flau vianikotyna nikotyna
7164 c567 390

neuorder:

alex colville, pacific, 1967

Reposted fromink ink viaseleneskin seleneskin

September 15 2019

krolewnabalonowa
8461 dbd2 390
Reposted fromEtnigos Etnigos viaszydera szydera
krolewnabalonowa
Kochać się z kobietą i spać z nią to dwie namiętności nie tylko różne, ale prawie przeciwstawne. Miłość nie wyraża się w pragnieniu spółkowania (to pragnienie dotyczy przecież niezliczonej ilości kobiet), ale w pragnieniu wspólnego snu (to pragnienie dotyczy tylko jednej kobiety).
— Milan Kundera, "Nieznośna lekkość bytu"
Reposted fromirmelin irmelin viaszydera szydera
krolewnabalonowa
- Niech pan za bardzo nie żałuje wyborów dokonanych w przeszłości. (...) Proszę raczej myśleć o przyszłości. Jesteśmy zawsze zdolni do zmiany, zawsze możemy stać się lepsi.
— Cassandra Clare – Mechaniczna księżniczka
Reposted fromWhiltierna Whiltierna viaveronica-o veronica-o

September 10 2019

krolewnabalonowa
Po alkoholu sen jest krótki, urywany. Pewnie przez wyrzuty sumienia i niestrawność. Podrażnioną śluzówkę i odkładający się na potem szacunek do samego siebie.
— Tomasz Organek "Teoria Opanowywania Trwogi"

September 07 2019

krolewnabalonowa
1858 1461 390
Reposted fromhare hare viaveronica-o veronica-o

September 01 2019

krolewnabalonowa
Reposted fromshakeme shakeme viajethra jethra
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl