Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 29 2020

krolewnabalonowa

- Dlaczego chce pan wrócić do Polski?
- Bo zostawiłem szczoteczkę do zębów u Agnieszki Osieckiej.

— Marek Hłasko
Reposted frompesy pesy viacorazmniej corazmniej

March 17 2020

krolewnabalonowa
7187 b84a 390
Reposted fromzupabananowa zupabananowa viamagdulum magdulum
Sponsored post
feedback2020-admin

March 11 2020

krolewnabalonowa

March 07 2020

krolewnabalonowa
3454 6ec5 390
krolewnabalonowa
Grzeczność jest zawsze cechą ludzi inteligentnych. Tylko idiota jest brutalny i ordynarny.
— Sven Hassel
Reposted fromwerterowska werterowska viaGunToRun GunToRun

February 09 2020

krolewnabalonowa
3476 6479 390
Reposted fromhrafn hrafn viaheartshapedbox heartshapedbox

February 05 2020

krolewnabalonowa
0577 f7fd 390
Reposted fromtfu tfu viamagdulum magdulum

January 15 2020

krolewnabalonowa
Mimo to, odkrywanie przed kimś blizn jest niemal równie obnażające, co nagość. Może nawet bardziej.
— Whitney Barbetti - "Dziesięć poniżej zera"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viasgrialux3 sgrialux3
krolewnabalonowa
2955 1b6c 390
Reposted fromrurky rurky viaGunToRun GunToRun

January 13 2020

krolewnabalonowa
1429 98f2 390
Reposted frommiischa miischa viaodyssey odyssey
krolewnabalonowa
Człowiek sam jest ślepy. Musi mieć wokół siebie lustra albo inne oczy. Kocha – to znaczy przygląda się sobie.
— Zbigniew Herbert
Reposted frommhsa mhsa viaOnly2you Only2you

January 03 2020

krolewnabalonowa
7042 ac2c 390
Reposted fromnulaine nulaine viasoupless soupless

December 25 2019

krolewnabalonowa
5742 c72f 390
Reposted fromgubert gubert viaMtsen Mtsen

December 23 2019

krolewnabalonowa
0226 4dd1 390

December 11 2019

krolewnabalonowa
3837 dc99 390
z dzisiejszej lektury podręcznika akademickiego do psychologii.
Reposted frommtyna mtyna viaGunToRun GunToRun

December 02 2019

4527 1f12 390
Reposted fromkniepuder kniepuder vianikotyna nikotyna

December 01 2019

krolewnabalonowa
9869 84db 390
David Bowie floating in a boat in Bangkok, 1983 (Photo: Denis O' Regan)
Reposted fromfajnychnielubie fajnychnielubie
krolewnabalonowa
8612 b176 390
Reposted fromlllm lllm vianikotyna nikotyna

November 29 2019

krolewnabalonowa
4351 e186 390
Reposted fromxxxkarmacoma xxxkarmacoma viamhsa mhsa

November 27 2019

krolewnabalonowa
4907 9b13 390
Reposted frompampunio pampunio vianikotyna nikotyna
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...