Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 09 2020

krolewnabalonowa
3476 6479 390
Reposted fromhrafn hrafn viaheartshapedbox heartshapedbox

February 05 2020

krolewnabalonowa
0577 f7fd 390
Reposted fromtfu tfu viamagdulum magdulum
Sponsored post
soup-sponsored
Reposted byLegendaryy Legendaryy

January 15 2020

krolewnabalonowa
Mimo to, odkrywanie przed kimś blizn jest niemal równie obnażające, co nagość. Może nawet bardziej.
— Whitney Barbetti - "Dziesięć poniżej zera"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viasgrialux3 sgrialux3
krolewnabalonowa
2955 1b6c 390
Reposted fromrurky rurky viaGunToRun GunToRun

January 13 2020

krolewnabalonowa
1429 98f2 390
Reposted frommiischa miischa viaodyssey odyssey
krolewnabalonowa
Człowiek sam jest ślepy. Musi mieć wokół siebie lustra albo inne oczy. Kocha – to znaczy przygląda się sobie.
— Zbigniew Herbert
Reposted frommhsa mhsa viaOnly2you Only2you

January 03 2020

krolewnabalonowa
7042 ac2c 390
Reposted fromnulaine nulaine viasoupless soupless

December 25 2019

krolewnabalonowa
5742 c72f 390
Reposted fromgubert gubert viaMtsen Mtsen

December 23 2019

krolewnabalonowa
0226 4dd1 390

December 11 2019

krolewnabalonowa
3837 dc99 390
z dzisiejszej lektury podręcznika akademickiego do psychologii.
Reposted frommtyna mtyna viaGunToRun GunToRun

December 02 2019

4527 1f12 390
Reposted fromkniepuder kniepuder vianikotyna nikotyna

December 01 2019

krolewnabalonowa
9869 84db 390
David Bowie floating in a boat in Bangkok, 1983 (Photo: Denis O' Regan)
Reposted fromfajnychnielubie fajnychnielubie
krolewnabalonowa
8612 b176 390
Reposted fromlllm lllm vianikotyna nikotyna

November 29 2019

krolewnabalonowa
4351 e186 390
Reposted fromxxxkarmacoma xxxkarmacoma viamhsa mhsa

November 27 2019

krolewnabalonowa
4907 9b13 390
Reposted frompampunio pampunio vianikotyna nikotyna

November 19 2019

krolewnabalonowa
Wolni jesteśmy tylko tam, gdzie nas jeszcze nie znają.
— Limboski
Reposted fromczarnemajtki czarnemajtki viaNicTuPoMnie NicTuPoMnie

November 13 2019

3193 f873 390

November 07 2019

krolewnabalonowa
4845 10d0 390
Reposted fromEtnigos Etnigos viaszydera szydera
krolewnabalonowa

Jeżeli skrzywdziłem kogoś, w jakikolwiek sposób,
Świadomie czy nieświadomie
Z powodu mojego własnego zamętu
Proszę o wybaczenie.

Jeżeli ktokolwiek skrzywdził mnie w jakikolwiek sposób,
Świadomie czy nieświadomie
Poprzez ich własny zamęt
Wybaczam im.

I jeżeli istnieje sytuacja,
W której nie jestem jeszcze gotowy przebaczyć,
Wybaczam to sobie.

Za wszelkie momenty, kiedy krzywdzę siebie,
Negowanie siebie, wątpienie w siebie, bagatelizowanie siebie,
Osądzanie siebie lub bycie niemiłym dla siebie
Z powodu mojego własnego zamętu
Wybaczam sobie.


— Buddyjska modlitwa przebaczenia
Reposted fromkitana kitana viaGunToRun GunToRun

November 02 2019

krolewnabalonowa

Kłębiło się we mnie mnóstwo emocji, z których połączenia nic nie wynikało, tylko jakaś drętwota, brak uczuć wywołany nadmiarem uczuć.

— Hanya Yanagihara
Reposted fromaleander aleander viaszydera szydera
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...